Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie wchodzącego w skład masy upadłości H&B Pharma S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzętu teleinformatycznego, szczegółowo opisanego w „Opinii” z dnia 18 lipca 2017 r., sporządzonej przez biegłego sądowego dr inż. Witolda Kornackiego. Zestawienie oferowanego sprzętu teleinformatycznego zaprezentowane jest w regulaminie poniżej.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości H&B Pharma S.A. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Cena wywoławcza: 2.244,40 zł (dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy) netto.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 20 lipca 2018 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka masy upadłości H&B Pharma S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

2.244,40 zł netto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic