Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie samochodu marki Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D DPF MR’10, rok produkcji 2010, wchodzącego w skład masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Wspólnota w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku.

Szczegółowe informacje na temat samochodu można uzyskać pod numerem telefonu 665-950-967. Samochód można oglądać w godzinach 8:30-16:00 w miejscu położenia samochodu, tj. w Gdańsku przy ul. Na Zboczu 75, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem samochodu, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem samochodu oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 20.550,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) brutto.

Sprzedaż auta jest zwolniona z VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 27 lipca 2018 roku, godz. 10:30, w biurze syndyka mieszczącym się w Gdańsku (80-110) przy ul. Na Zboczu 75.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

20.550,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 665 950 967
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert - Mitsubishi OutlanderKonkurs ofert - Mitsubishi OutlanderKonkurs ofert - Mitsubishi Outlander