Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż w pakiecie ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Zakładów Mechaniczno-Remontowych i Antykorozji JUREX Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie. Zestawienie ruchomości podlegających aukcji znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Cena wywoławcza za pakiet: 7.600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset groszy) brutto.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w załączniku nr 1 dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 11 grudnia 2018 r., godz. 11:45, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

7.600,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Ruchomości ZMRiA JUREX Sp. z o.o. w PiasecznieRuchomości ZMRiA JUREX Sp. z o.o. w PiasecznieRuchomości ZMRiA JUREX Sp. z o.o. w Piasecznie