Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż w pakiecie ruchomości w postaci m.in. urządzeń i materiałów budowlanych wchodzących w skład masy upadłości. Zestawienie ruchomości znajdujących się na placu składowym w Gdańsku znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w załączniku nr 1 dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 24 września 2018 r., godz. 12:00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

11.397,50 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Ruchomości ZMRiA JUREX Sp. z o.o. w GdańskuRuchomości ZMRiA JUREX Sp. z o.o. w Gdańsku