Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie ruchomości w postaci używanego zegarka marki Auguste Reymond TCM Edition 226196 za cenę wywoławczą nie niższą niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) wchodzącego w skład masy upadłości Pawła Samonka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania tj. w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 10 sierpnia 2018 r., godz. 9:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

200,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Zegarek Auguste Reymond