Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie w całości pakietu ruchomości w postaci sprzętu elektronicznego wchodzącego w skład masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” z siedzibą w Gdańsku, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 4.043,60 zł (słownie: cztery tysiące czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy) netto.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka w Gdańsku, przy ul. Na Zboczu 75, tel. 665-950-967. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania w godzinach od 9 do 16 w biurze syndyka w Gdańsku, przy ul. Na Zboczu 75, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 23 listopada 2018 r., godz. 11.15, w biurze syndyka: ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

4.043,60 zł netto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 665 950 967
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic