Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie ładowarki kołowej marki Catepilar, model 248B, nr fabryczny CAT0248BHSC201692, rok produkcji 2006, wchodzącej w skład masy upadłości Zakładów Mechaniczno-Remontowych i Antykorozji JUREX Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Maszynę można oglądać w Gdańsku, po uprzednim umówieniu się na oględziny pod numerem telefonu 22 639 45 55 lub drogą mailową: biuro@syndycy.com.pl. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i za staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 70.602,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwa złote) brutto.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 24 września 2018 roku, godz. 11:40, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

70.602,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Ładowarka kołowa marki Catepilar, model 248BŁadowarka kołowa marki Catepilar, model 248B