Drukuj

Opis

Syndyk sprzeda z wolnej ręki kompresor sprężarkowy marki Atlas Copco, model XATS156, nr rej. WPI UR48, rok produkcji 2007, wchodzący w skład masy upadłości Zakładów Mechaniczno-Remontowych i Antykorozji JUREX Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.

Szczegółowe informacje na temat mienia dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Maszynę można oglądać w Gdańsku, po uprzednim umówieniu się na oględziny pod numerem telefonu 22 639 45 55 lub drogą mailową: biuro@syndycy.com.pl. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem kompresora, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem kompresora oraz następuje na koszt i za staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 34.809,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięć złotych) brutto.

Cena wywoławcza:

34.809,00 zł brutto

Regulamin

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Kompresor sprężarkowy Atlas Copco, model XATS156Kompresor sprężarkowy Atlas Copco, model XATS156