Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra Classic II 1.6 o numerze rejestracyjnym CB 7580N, nr VIN: W0L0TGF3542162434, rok produkcji 2004, wchodzącego w skład masy upadłości Grzegorza Wosińskiego zamieszkałego w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Pojazd można oglądać w Warszawie, po uprzednim umówieniu się na oględziny pod numerem telefonu 22 639 45 55 lub drogą mailową: biuro@syndycy.com.pl. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i za staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 3.675,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 19 listopada 2018 roku, godz. 11:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

3.675,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert - Opel Astra ClassicKonkurs ofert - Opel Astra ClassicKonkurs ofert - Opel Astra ClassicKonkurs ofert - Opel Astra Classic