Drukuj

Opis

Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra Classic II 1.6 o numerze rejestracyjnym CB 7580N, nr VIN: W0L0TGF3542162434, rok produkcji 2004, wchodzącego w skład masy upadłości Grzegorza Wosińskiego zamieszkałego w Warszawie.

Sprzedaż za kwotę nie mniejszą niż 1.900 zł z wolnej ręki.

Pojazd można oglądać w Warszawie, po uprzednim umówieniu się na oględziny pod numerem telefonu 22 639 45 55 lub drogą mailową: biuro@syndycy.com.pl. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu ogłoszenia, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i za staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza:

1.900,00 zł

Regulamin

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Opel Astra ClassicOpel Astra ClassicOpel Astra ClassicOpel Astra Classic