Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż pakietu ruchomości szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego wniosku, w tym m.in. mebli i urządzeń gastronomicznych wchodzących w skład masy upadłości Bastion Venture Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Ruchomości można oglądać w magazynie w Łazach k/Warszawy, po uprzednim umówieniu się na oględziny pod numerem telefonu 22 639 45 55 lub drogą mailową: biuro@syndycy.com.pl. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i za staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza pakietu ruchomości: 30.700,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset złotych) brutto.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 26 listopada 2018 roku, godz. 11:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

30.700,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert - Ruchomości