Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż samochodu ciężarowego marki MAN, model: 14.224 M2000 E2 14.5t, nr rej. WN 3138K, nr VIN: WMAL750151Y026905, rok produkcji 1996, wchodzącego w skład masy upadłości Hussar Transport S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Samochód można oglądać po uprzednim umówieniu się na oględziny pod numerem telefonu 22 639 45 55 lub drogą mailową: biuro@syndycy.com.pl. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i za staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 8.077,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych) brutto.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 6 sierpnia 2019 roku, godz. 11:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

8.077,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
MAN 14.224 M2000 E2 14.5tMAN 14.224 M2000 E2 14.5tMAN 14.224 M2000 E2 14.5tMAN 14.224 M2000 E2 14.5t