Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości w postaci sprzętu elektronicznego wchodzącego w skład masy upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w upadłości z siedzibą w Nadarzynie, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 3.192,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote) netto.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55). W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotów aukcji dla dokonania oceny stanu faktycznego i prawnego przedmiotów aukcji uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotów aukcji oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania w godzinach od 9 do 15 w siedzibie Upadłego w Nadarzynie, przy Pl. Poniatowskiego 5A, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 27 czerwca 2019 r., godz. 9:15, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

3.192,00 zł netto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
BS Nadarzyn - sprzęt elektronicznyBS Nadarzyn - sprzęt elektronicznyBS Nadarzyn - sprzęt elektronicznyBS Nadarzyn - sprzęt elektroniczny