Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Hello Warsaw sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego konkursu ofert, zwanych dalej także łącznie „ruchomościami”.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Hello Warsaw sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Cena wywoławcza ruchomości: 1.433,01 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści trzy złote i jeden grosz) brutto.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 12 sierpnia 2019 r., godz. 12:30, w biurze Syndyka masy upadłości Hello Warsaw sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1.433,01 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic