Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie ruchomości w postaci dwóch klaserów znaczków kasowanych wydanych przez Pocztę Polską w latach 1980-1997 za cenę wywoławczą nie niższą niż 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) wchodzącego w skład masy upadłości Macieja Banaszka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania tj. w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 22 lipca 2019 r., godz. 9:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

150,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Dwa klasery znaczków kasowanych Poczty PolskiejDwa klasery znaczków kasowanych Poczty Polskiej