Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie samochodu osobowego marki Nissan Micra K12 1.2, wersja Visia, nr rejestracyjny WF9948K, rok produkcji 2005, nr VIN SJNFBAK12U2070474, wchodzącego w skład masy upadłości Zofii Polemberskiej w upadłości, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Zofii Polemberskiej w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Samochód można oglądać po uprzednim, telefonicznym (tel. + 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty, w terminach wyznaczonych przez Syndyka. Gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Cena wywoławcza: 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych). Syndyk nie wystawia faktury VAT.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 26 lipca 2019 r., godz. 14:00, w biurze Syndyka masy upadłości Zofii Polemberskiej w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

3.800,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Nissan Micra K12 1.2, wersja VisiaNissan Micra K12 1.2, wersja VisiaNissan Micra K12 1.2, wersja VisiaNissan Micra K12 1.2, wersja VisiaNissan Micra K12 1.2, wersja VisiaNissan Micra K12 1.2, wersja Visia