Drukuj

Opis

Syndyk masy upadłości GRANDE Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kozerkach zaprasza do udziału w konkursie ofert na nabycie ruchomości w postaci pojazdu mechanicznego NEXEN model FG18, za cenę nie niższą niż 15.350,00 zł netto, to jest 18.880,50 zł brutto.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursie ofert można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości GRANDE Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kozerkach, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu aukcji oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.
Termin przeprowadzenia konkursu ofert wyznacza się na dzień 26 sierpnia 2019 r., godz. 12:00, w biurze syndyka w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846).
Przed rozpoczęciem konkursu ofert, osoby biorące w nim udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł gotówką w biurze syndyka lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w regulaminie konkursu ofert, jak również spełnić warunki wskazane w regulaminie konkursu ofert.
Regulamin konkursu ofert wraz ze stanowiącą zał. 1 wyceną pojazdu mechanicznego w załączeniu do pobrania.

Cena wywoławcza:

18.880,50 zł (brutto)

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert na pojazd mechaniczny – wózek widłowyKonkurs ofert na pojazd mechaniczny – wózek widłowy