Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości w postaci opakowań, wchodzących w skład masy upadłości Best Production Forces Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Pęcicach, szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 57.962,03 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i trzy grosze) netto powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, tel. 22 639 45 55. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania, tj. w Pęcicach przy ul. Granicznej 4, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 27 września 2019 r., godz. 9.45, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

57.962,03 zł netto + VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic