Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakietu ruchomości w postaci prac malarskich, wchodzących w skład masy upadłości Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą REDAN Grzegorz Kierzkowski w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisanych w „Opinii – Wycenie” z dnia 27 sierpnia 2019 roku, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych).

Syndyk nie wystawia faktury VAT. Sprzedaż dokonywana jest na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 18 grudnia 2019 r., godz. 9.00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

12.500,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic