Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakietu ruchomości w postaci obuwia, wchodzącego w skład masy upadłości Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą REDAN Grzegorz Kierzkowski w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo wymienionego w załączniku nr 1 do regulaminu, za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 39.887,49 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy) netto powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 19 czerwca 2020 r., godz. 9.30 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

39.887,49 zł netto + VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic