Drukuj

Opis

Syndyk masy upadłości Bożeny Szkieli zamieszkałej w Młochowie zaprasza do udziału w konkursie ofert z obligatoryjną aukcją na nabycie pojazdu mechanicznego SKODA Felicia 1.9 DIESEL wersja GLXi o numerze rejestracyjnym WPR 71581 (rok produkcji 2000, 287.186 km przebiegu), za cenę wywoławczą nie niższą niż 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) zł brutto.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Termin przeprowadzenia konkursu wraz z obligatoryjną aukcją wyznacza się na 17 grudnia 2019 r., godz. 11:00, w biurze syndyka: w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846). Przed rozpoczęciem konkursu, osoby biorące w nim udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 100,00 zł gotówką w biurze syndyka lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w regulaminie konkursu ofert, jak również spełnić warunki wskazane w regulaminie konkursu ofert.

Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest poniżej.

Cena wywoławcza:

300,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Bożena Szkiela - SKODA Felicia 1.9 DieselBożena Szkiela - SKODA Felicia 1.9 DieselBożena Szkiela - SKODA Felicia 1.9 DieselBożena Szkiela - SKODA Felicia 1.9 Diesel