Drukuj

Opis

AUKCJA ODWOŁANA

Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości w postaci rzeczy budowlanych, wchodzących w skład masy upadłości RD BUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo wymienionego w załączniku nr 1 do regulaminu, za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 24.456,76 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 76/100) netto powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 16 marca 2020 r., godz. 10.00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Oferent, który wygra aukcję, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2020 r. włącznie), wpłacić do kasy lub na rachunek bankowy masy upadłości.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

24.456,76 zł netto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic