Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż samochodu marki Fiat Panda VAN, nr rej. WW 4116E, nr VIN ZFA16900004155041, rok produkcji 2012, wchodzącego w skład masy upadłości W.M. MEAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55 lub pod adresem e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl.

Samochód można oglądać po uprzednim umówieniu się na oględziny. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i za staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 6.600.00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych) brutto.

Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) przelewem na rachunek bankowy.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 30 marca 2020 roku, godz. 12:45, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Wszelkie informacje dostępne są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Cena wywoławcza:

6.600.00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl
FIAT Panda VAN nr rej. WW 4116EFIAT Panda VAN nr rej. WW 4116E