Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż w pakiecie ruchomości w postaci sprzętu elektronicznego wchodzącego w skład masy upadłości W.M. MEAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zestawienie ruchomości podlegających aukcji znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Cena wywoławcza za pakiet: 118,00 zł (słownie: sto osiemnaście złotych) brutto.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 30 kwietnia 2020 r., godz. 13:00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) gotówką w biurze syndyka lub przelewem na rachunek bankowy masy upadłości.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

118,00 zł (brutto)

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl
nopic