Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż samochodu ciężarowego marki FORD FT 300 2.2.TDCi Kat. MR’07 E4 3.0t, nr rej. WB 3126E, nr VIN: WF0XXXTTFXBL28332, rok produkcji 2011 (nr 6 w spisie inwentarza), wchodzącego w skład masy upadłości Tadeusza Wąsika prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej” w upadłości oraz Danuty Zychowicz prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej” w upadłości.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55 lub pod adresem e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl. Samochód można oglądać po uprzednim umówieniu się na oględziny. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i za staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 15.100.00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto złotych).

Syndyk nie wystawia faktury VAT. Sprzedaż następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej na zasadach obowiązujących w przypadku nabycia jak od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży pojazdu mechanicznego (w tym podatku od czynności cywilnoprawnych) i jego odbioru ponosi kupujący.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 26 maja 2020 roku, godz. 10:30, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

15.100.00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
FORD FT 300 2.2.TDCi  Kat. MR’07 E4 3.0tFORD FT 300 2.2.TDCi  Kat. MR’07 E4 3.0tFORD FT 300 2.2.TDCi  Kat. MR’07 E4 3.0tFORD FT 300 2.2.TDCi  Kat. MR’07 E4 3.0t