Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż w pakiecie:
a. sklepu internetowego posadowionego na przestrzeni serwerowej w ramach usługi hostingu świadczonej przez Nazwa.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dostępnego pod adresem internetowym sklepdietetyczny.pl opartego na silniku PrestaShop w wersji 1.6.1.17, wraz z szablonem Leo Theme oraz danymi, w tym danymi dotyczącymi historii sprzedaży, w bazie danych sklepu internetowego;
b. domeny internetowej sklepdietetyczny.pl, zaparkowanej na serwerach DNS w Nazwa.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
c. towarów, których szczegółowe zestawienie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu aukcji.

Cena wywoławcza za pakiet: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Syndyk nie wystawia faktury VAT. Sprzedaż następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej na zasadach obowiązujących w przypadku nabycia jak od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ruchomości (w tym podatku od czynności cywilnoprawnych) i ich odbioru ponosi kupujący.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 26 maja 2020 r., godz. 11:15, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

10.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Pakiet: sklep internetowy, domena internetowa oraz towary