Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż samochodu osobowego marki Audi, model: A8 Quattro 4.2 TDi DPF MR’14 4H, nr rej. WI 496FN, nr VIN: WAUZZZ4HXGN021370, rok produkcji 2016, wchodzącego w skład masy upadłości ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55 lub pod adresem e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl. Samochód można oglądać po uprzednim umówieniu się na oględziny. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i za staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 207.300,00 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy trzysta złotych) brutto.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 26 maja 2020 roku, godz. 11:45, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

207.300,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - A8 Quattro 4.2 TDi DPF MR’14ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - A8 Quattro 4.2 TDi DPF MR’14ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - A8 Quattro 4.2 TDi DPF MR’14ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - A8 Quattro 4.2 TDi DPF MR’14ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - A8 Quattro 4.2 TDi DPF MR’14