Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż w pakiecie ruchomości w postaci wyposażenia biurowego wchodzącego w skład masy upadłości ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (głównie sprzęt elektroniczny i komputerowy). Zestawienie ruchomości podlegających aukcji znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Cena wywoławcza za pakiet: 20.100,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych) brutto.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 14 lipca 2020 r., godz. 11:30, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

20.100,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - wyposażenie biuroweISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - wyposażenie biuroweISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - wyposażenie biuroweISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - wyposażenie biuroweISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - wyposażenie biuroweISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - wyposażenie biurowe