Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż wyprodukowanego przez H. Cegielski Poznań S.A. silnika okrętowego napędu głównego typ 7S70MC-C w postaci elementów znajdujących się na terenie Stoczni Gdańskiej S.A. w Gdańsku wchodzącego w skład masy upadłości ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

UWAGA: Osoby zainteresowane oględzinami silnika na terenie Stoczni Gdańskiej S.A. z siedzibą w Gdańsku winny stawić się o godzinie 9:00 w dniu 10 lipca 2020 r. przy bramie za mostem pontonowym (od strony ulicy Popiełuszki). Pracownik Stoczni z tego miejsca odbierze zainteresowanych w celu przeprowadzenia oględzin. Zainteresowani winni zgłosić swoją chęć uczestnictwa w oględzinach silnika do dnia 8 lipca 2020 r. przesyłając na adres mailowy: andrzej.kamasz@syndycy.com.pl imiona, nazwiska oraz numeru PESEL osób, które będą wchodzić na teren Stoczni.

Cena wywoławcza: 201.000,00 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy złotych) brutto.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 14 lipca 2020 r., godz. 12:00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

201.000,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - elementy silnika okrętowegoISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - elementy silnika okrętowegoISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - elementy silnika okrętowego