Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż wyprodukowanego przez H. Cegielski Poznań S.A. silnika okrętowego napędu głównego typ 7S70MC-C w postaci elementów znajdujących się na terenie Stoczni Gdańskiej S.A. w Gdańsku wchodzącego w skład masy upadłości ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Cena wywoławcza za pakiet: 352.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) brutto.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 26 maja 2020 r., godz. 12:45, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

352.000,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - elementy silnika okrętowegoISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - elementy silnika okrętowegoISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. - elementy silnika okrętowego