Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest samochód marki Volkswagen Passat, nr rej. GD152SV, rok prod. 2013, silnik 2.0 TDI 103kW (140KM) wchodzący w skład masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Wybrzeże” w upadłości z siedzibą w Gdańsku.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu 663-303-125. Samochód można oglądać w godzinach 8:30-15:30 w miejscu położenia samochodu, tj. w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 27.400,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych) brutto.

Sprzedaż auta jest zwolniona z VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.

Przebieg: ok. 146.000 km

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 5 czerwca 2020 roku, godz. 10.30, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

27.400,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
SKOK Wybrzeże - Volkswagen PassatSKOK Wybrzeże - Volkswagen PassatSKOK Wybrzeże - Volkswagen PassatSKOK Wybrzeże - Volkswagen PassatSKOK Wybrzeże - Volkswagen PassatSKOK Wybrzeże - Volkswagen PassatSKOK Wybrzeże - Volkswagen Passat