Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie samochodu osobowego marki BMW X5 3.0 Diesel, rok prod. 2003, nr rej. RSTJW22, wchodzącego w skład masy upadłości Mateusza Cwanek w upadłości.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 ust. 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. Samochód można oglądać w godzinach 9:00-15:30 w miejscu położenia samochodu, tj. Kotowa Wola 287, 37-415 Zaleszany, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin pod nr telefonu 603-499-511. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i za staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Samochód jest uszkodzony.

Wycena rzeczoznawcy w załączeniu poniżej.

Cena wywoławcza: 5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 5 czerwca 2020 roku, godz. 12.20, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

5.200,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
BMW X5 3.0d, rok prod. 2003BMW X5 3.0d, rok prod. 2003BMW X5 3.0d, rok prod. 2003BMW X5 3.0d, rok prod. 2003BMW X5 3.0d, rok prod. 2003BMW X5 3.0d, rok prod. 2003BMW X5 3.0d, rok prod. 2003BMW X5 3.0d, rok prod. 2003BMW X5 3.0d, rok prod. 2003BMW X5 3.0d, rok prod. 2003