Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie naczepy Samro 28.0t, rok prod. 2006, nr rej. AX-501-ZZ, wchodzącego w skład masy upadłości Mateusza Cwanek w upadłości.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 ust. 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. Samochód można oglądać w godzinach 9:00-15:30 w miejscu położenia samochodu, tj. Kotowa Wola 287, 37-415 Zaleszany, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin pod nr telefonu 603-499-511. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i za staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 2.150,00 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt) złotych.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 3 lipca 2020 roku, godz. 9.00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

2.150,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Naczepa Samro, rok prod. 2006Naczepa Samro, rok prod. 2006Naczepa Samro, rok prod. 2006Naczepa Samro, rok prod. 2006Naczepa Samro, rok prod. 2006