Drukuj

Opis

Syndyk masy upadłości GRANDE Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kozerkach zaprasza do udziału w konkursie ofert na nabycie zapasów towarów handlowych w postaci blach na pokrycia dachowe oraz materiałów do jej układania, mocowania i montażu, za cenę nie niższą niż 16.875,00 złotych netto, to jest 20.756,25 zł brutto.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości GRANDE Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kozerkach, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Termin przeprowadzenia konkursu ofert wyznacza się na 25 września 2020 r., godz. 15:00, w biurze syndyka w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846). Przed rozpoczęciem konkursu ofert, osoby biorące w nim udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy wskazany w regulaminie konkursu ofert, jak również spełnić warunki wskazane w regulaminie konkursu ofert.

Regulamin konkursu ofert wraz ze stanowiącą zał. 1 wyceną przedmiotowych ruchomości w załączeniu do pobrania

Cena wywoławcza:

20.756,25 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic