Drukuj

Opis

Syndyk masy upadłości GRANDE Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kozerkach zaprasza do udziału w konkursie ofert na nabycie zapasów towarów handlowych w postaci pojazdu mechanicznego NEXEN model FG18, za cenę nie niższą niż 11.500,00 (jedenaście tysięcy pięćset złotych) złotych netto, to jest 14.145,00 zł brutto.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu aukcji można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości GRANDE Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kozerkach, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.
Termin przeprowadzenia konkursu ofert wyznacza się na 3 lipca 2020 r., godz. 15:15, w biurze syndyka w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846).

Przed rozpoczęciem konkursu ofert, osoby biorące w nim udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł gotówką w biurze syndyka lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w regulaminie konkursu ofert, jak również spełnić warunki wskazane w regulaminie konkursu ofert.

Regulamin konkursu ofert wraz ze stanowiącą zał. 1 wyceną pojazdu mechanicznego w załączeniu do pobrania.

Cena wywoławcza:

14.145,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic