Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie motocykla marki BMW F 650 GS, nr rejestracyjny KLIPR99, rok produkcji 2000, nr VIN WB10172A5YZE37527, wchodzącego w skład masy upadłości Macieja Liszki w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Macieja Liszki w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Motocykl można oglądać po uprzednim, telefonicznym (tel. 22 639 45 55) umówieniu się na termin oględzin, w terminach wyznaczonych przez Syndyka (UWAGA: motocykl nie znajduje się pod adresem biura Syndyka, tylko w innej lokalizacji w Warszawie). Gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Cena wywoławcza: 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych). Syndyk nie wystawia faktury VAT.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 10 lipca 2020 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka masy upadłości Macieja Liszki w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

3.100,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert - BMW F 650 GS, rok prod. 2000Konkurs ofert - BMW F 650 GS, rok prod. 2000Konkurs ofert - BMW F 650 GS, rok prod. 2000