Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest samochód marki Skoda Fabia, nr rej. WE 733JK, rok prod. 2014, wchodzący w skład masy upadłości RD BUD Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu 22-639-45-55. Samochód można oglądać w godzinach 9.00-15.00 w miejscu położenia samochodu, tj. w Pęcicach przy ul. Granicznej 4, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 10.900,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych) brutto.

Przebieg: ok. 298 tys. km.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 30 lipca 2020 roku, godz. 9:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Wycena pojazdu w załączeniu poniżej.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

10.900,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert - Skoda Fabia, nr rej. WE 733JKKonkurs ofert - Skoda Fabia, nr rej. WE 733JKKonkurs ofert - Skoda Fabia, nr rej. WE 733JKKonkurs ofert - Skoda Fabia, nr rej. WE 733JK