Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości w postaci wyposażenia elektronicznego wchodzących w skład masy upadłości RD BUD Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 70.198,13 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy) netto powiększone o podatek VAT w stawce odpowiadającej na dzień sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 30 lipca 2020 r., godz. 11.00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

70.198,13 zł netto + VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
RD BUD Sp. z o.o. - urządzenia elektroniczneRD BUD Sp. z o.o. - urządzenia elektroniczneRD BUD Sp. z o.o. - urządzenia elektroniczneRD BUD Sp. z o.o. - urządzenia elektroniczneRD BUD Sp. z o.o. - urządzenia elektroniczneRD BUD Sp. z o.o. - urządzenia elektroniczneRD BUD Sp. z o.o. - urządzenia elektroniczneRD BUD Sp. z o.o. - urządzenia elektroniczneRD BUD Sp. z o.o. - urządzenia elektroniczne