Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest samochód marki Volkswagen Polo, nr rej. WWL 86957, wchodzący w skład masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu 22-639-45-55. Samochód można oglądać w godzinach 9.00-15.00 w miejscu położenia samochodu, tj. w Wołominie, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 11.800,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych).

Przebieg: ok. 152 tys. km

Uwagi: liczne otarcia ,uszkodzony silnik.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 28 lipca 2020 roku, godz. 10:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

11.800,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
SKOK Wołomin - Konkurs ofert - Volkswagen Polo WWL 86957SKOK Wołomin - Konkurs ofert - Volkswagen Polo WWL 86957SKOK Wołomin - Konkurs ofert - Volkswagen Polo WWL 86957SKOK Wołomin - Konkurs ofert - Volkswagen Polo WWL 86957SKOK Wołomin - Konkurs ofert - Volkswagen Polo WWL 86957SKOK Wołomin - Konkurs ofert - Volkswagen Polo WWL 86957SKOK Wołomin - Konkurs ofert - Volkswagen Polo WWL 86957