Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest maszyna VAN DAM 565 do nadruku opakowań z tworzyw sztucznych, wchodzący w skład masy upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w upadłości z siedzibą w Nadarzynie.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu 22-639-45-55. Przedmiot konkursu ofert można oglądać w godzinach 9.00-15.00 w miejscu jego położenia, tj. w Wilczej Górze, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 22 kwietnia 2021 roku, godz. 9:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

50.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic