Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości w postaci mebli wchodzący w skład masy upadłości Wide Med Care Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 499,60 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) brutto.

Sprzedaż jest zwolniona z VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 11 marca 2021 r., godz. 11.00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

499,60 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic