Drukuj

Opis

Syndyk masy upadłości Zbigniewa Czerwińskiego zamieszkałego w Lesznie zaprasza do udziału w aukcji na nabycie udziału w ½ części współwłasności pojazdu mechanicznego marki RENAULT MEGANE SCENIC 2.0 MR’06 O NUMERZE REJESTRACYJNYM WN 0066A (ROK PROD. 1997, PRZEBIEG 303.298 km, NR VIN VF1JA0G0516427939), za cenę wywoławczą nie niższą niż 478,12 zł (czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 12/100) brutto (Syndyk nie wystawia faktury VAT).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu aukcji można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu aukcji dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 25 stycznia 2021 r. w biurze syndyka: w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846) o godzinie 13:00.

Regulamin aukcji oraz Opinia dotycząca wyceny pojazdu zamieszczony jest poniżej.”

Cena wywoławcza:

478,12 zł (brutto)

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 226394555
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic