Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet towarów, wchodzących w skład masy sanacyjnej Moleo Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto powiększone o podatek VAT w stawce odpowiadającej na dzień sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze zarządcy: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 663-303-125. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania, tj. w Zielonej Górze, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 26 lutego 2021 r., godz. 9:00, w biurze zarządcy: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

750.000,00 zł netto + 23% VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic