Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest samochód marki Toyota Land Cruiser, nr rej. WE 8955W, rok prod. 2007, wchodzący w skład masy upadłości ICP Group S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Przebieg: 195,5 tys. km

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu 663-303-125. Samochód można oglądać w godzinach 8:30-15:30 w miejscu położenia samochodu, tj. w Warszawie przy ul. Czerskiej 18, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 37.800,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych) brutto.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 26 stycznia 2021 roku, godz. 9:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Wycena pojazdu znajduje się w załączniku nr 1 poniżej.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

37.800,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
ICP Group S.A. - Toyota Land CruiserICP Group S.A. - Toyota Land CruiserICP Group S.A. - Toyota Land CruiserICP Group S.A. - Toyota Land Cruiser