Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości w postaci sprzętu komputerowego wchodzących w skład masy upadłości ICP Group S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 17.822,24 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia cztery grosze) netto powiększone o podatek VAT w stawce odpowiadającej na dzień sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 26 stycznia 2021 r., godz. 9.45 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

17.822,24 zł netto + 23% VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic