Drukuj

Opis

Syndyk masy upadłości Artura Sadomskiego zamieszkałego w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie ofert z obligatoryjną aukcją na nabycie samochodu ciężarowego (na bazie osobowego) marki CITROEN BERLINGO Diesel 1.9 o numerze rejestracyjnym WT 95860, rok produkcji 2003 (o przebiegu ponad 320.000,00 km), NR VIN VF7GJWJYB93035158, wchodzącego w skład masy upadłości Artura Sadomskiego, za cenę wywoławczą nie niższą niż 1.600,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) brutto (Syndyk nie wystawia faktury VAT).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Termin przeprowadzenia konkursu wraz z obligatoryjną aukcją wyznacza się na 16 marca 2021 r. godz. 14:30 w biurze syndyka: w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846). Przed rozpoczęciem konkursu, osoby biorące w nim udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 500,00 zł gotówką w biurze syndyka lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w regulaminie konkursu ofert, jak również spełnić warunki wskazane w regulaminie konkursu ofert.

Regulamin konkursu ofert oraz wycena pojazdu zamieszczone są poniżej.

Cena wywoławcza:

1.600,00 zł (brutto)

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 226394555
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
CITROEN BERLINGO Diesel 1.9CITROEN BERLINGO Diesel 1.9