Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości w postaci elementów linii do produkcji pelletu wchodzących w skład masy upadłości Master Development Retail Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 72.405,00 zł netto powiększoną o podatek VAT w odpowiedniej stawce.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 18 marca 2021 r., godz. 9.00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

72.405,00 zł netto + 23% VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Elementy linii do produkcji pelletuElementy linii do produkcji pelletuElementy linii do produkcji pelletuElementy linii do produkcji pelletuElementy linii do produkcji pelletuElementy linii do produkcji pelletuElementy linii do produkcji pelletuElementy linii do produkcji pelletuElementy linii do produkcji pelletu