Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest samochód marki Ford Transit, nr rej. WL4410K, rok prod. 2004, wchodzący w skład masy upadłości Lidii Żarnickiej w upadłości zamieszkałej w Legionowie.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu 663-303-125. Samochód można oglądać w godzinach 8:30-15:30 w miejscu położenia samochodu, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Cena wywoławcza: 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych). Syndyk nie wystawia faktury VAT.

Przebieg ok. 483 tys. km.

Wycena pojazdu stanowi załącznik nr 1 poniżej.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 11 marca 2021 roku, godz. 10.00 w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

2.700,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert - Ford TransitKonkurs ofert - Ford TransitKonkurs ofert - Ford TransitKonkurs ofert - Ford TransitKonkurs ofert - Ford Transit