Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości w postaci sprzętu budowlanego, sprzętu biurowego, mebli biurowych, kontenera handlowego oraz profili stalowych oraz aluminiowych (złom) wchodzących w skład masy upadłości Lidii Żarnickiej, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 28.017,69 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemnaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy). Syndyk nie wystawia faktury VAT.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 11 marca 2021 r., godz. 10.20 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

28.017,69 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Pakiet ruchomości w postaci sprzętu budowlanego itp.Pakiet ruchomości w postaci sprzętu budowlanego itp.Pakiet ruchomości w postaci sprzętu budowlanego itp.Pakiet ruchomości w postaci sprzętu budowlanego itp.Pakiet ruchomości w postaci sprzętu budowlanego itp.Pakiet ruchomości w postaci sprzętu budowlanego itp.