Drukuj

Opis

Syndyk masy upadłości Brickel Polska Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w aukcji na nabycie ruchomości w postaci dwóch używanych, zdemontowanych central alarmowych SATEL pozostałych po firmie świadczącej profesjonalne usługi w zakresie ochrony mienia, za cenę nie niższą niż 246,00 zł brutto.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu aukcji można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu aukcji dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu aukcji oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Termin przeprowadzenia konkursu ofert wyznacza się na 22 marca 2021 r., godz. 14:30, w biurze syndyka w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846). Osoby biorące w niej udział zobowiązane są spełnić warunki wskazane w regulaminie aukcji. Regulamin aukcji w załączeniu do pobrania.

Cena wywoławcza:

246,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 226394555
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic