Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Master Chef Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 24.920,81 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) netto powiększone o podatek VAT w stawce odpowiadającej na dzień sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 19 maja 2021 r., godz. 9.00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

24.920,81 zł netto + 23% VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic