Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości w postaci wchodzących w skład masy upadłości Tamary Nowak, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 428,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem złotych).

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 10 sierpnia 2021 r., godz. 9.00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

428,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Tamara Nowak - ruchomościTamara Nowak - ruchomościTamara Nowak - ruchomościTamara Nowak - ruchomościTamara Nowak - ruchomości